Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1879, Bd 02, N:is 19-31; [7 mars-29 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1879__ak__19 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1879__ak__20 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1879__ak__21 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1879__ak__22 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1879__ak__23 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1879__ak__24 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1879__ak__25 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1879__ak__26 sökbar PDF (storlek: 891 kB)
prot_1879__ak__27 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1879__ak__28 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1879__ak__29 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1879__ak__30 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1879__ak__31 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)

 

prot_1879__ak__19 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1879__ak__20 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1879__ak__21 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prot_1879__ak__22 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1879__ak__23 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1879__ak__24 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prot_1879__ak__25 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1879__ak__26 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
prot_1879__ak__27 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1879__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1879__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1879__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1879__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)

 

prot_1879__ak__19 text i XML-format (storlek: 504 kB)
prot_1879__ak__20 text i XML-format (storlek: 511 kB)
prot_1879__ak__21 text i XML-format (storlek: 368 kB)
prot_1879__ak__22 text i XML-format (storlek: 483 kB)
prot_1879__ak__23 text i XML-format (storlek: 366 kB)
prot_1879__ak__24 text i XML-format (storlek: 421 kB)
prot_1879__ak__25 text i XML-format (storlek: 463 kB)
prot_1879__ak__26 text i XML-format (storlek: 169 kB)
prot_1879__ak__27 text i XML-format (storlek: 472 kB)
prot_1879__ak__28 text i XML-format (storlek: 410 kB)
prot_1879__ak__29 text i XML-format (storlek: 518 kB)
prot_1879__ak__30 text i XML-format (storlek: 443 kB)
prot_1879__ak__31 text i XML-format (storlek: 376 kB)