Bihang till samteliga riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls: utdrag, vid urtima riksdagen i Stockholm 1815. [Del 5], Fjerde delen. Sednare afdelningen

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 65 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 52 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)