Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1862 och 1863. Andra samlingen. 1sta afdelningen: Rikest ständers revisorers samt justitie-ombudsmans berättelser. Andra bandet. 1861 års revisions-berättelse

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 238 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 134 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 131 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 16M)
Del 2 text i XML-format (storlek: 9.6 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 6.0 MB)