Protocoll, hållna hos vällofliga borgare-ståndet, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 1860. Femte bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 74 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 76 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 74 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 20 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 659K)