Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1862 och 1863. Elfte samlingen. 2dra afdelningen: Motioner i bonde-ståndet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 110 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 115 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 113 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 21 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 494K)