Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1889, Samling 2, Afd. 2, Komitébetänkanden m. m.

 

Källa: Riksdagen

kombet_1889____1_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
kombet_1889____1_02 sökbar PDF (storlek: 6 MB)
kombet_1889____2 sökbar PDF (storlek: 15 MB)
kombet_1889____3 sökbar PDF (storlek: 14 MB)
kombet_1889____4 sökbar PDF (storlek: 10 MB)

 

kombet_1889____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 139 MB)
kombet_1889____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
kombet_1889____2 utskrifts-PDF (storlek: 147 MB)
kombet_1889____3 utskrifts-PDF (storlek: 127 MB)
kombet_1889____4 utskrifts-PDF (storlek: 70 MB)

 

kombet_1889____1_01 text i XML-format (storlek: 5.4 MB)
kombet_1889____1_02 text i XML-format (storlek: 3.7 MB)
kombet_1889____2 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
kombet_1889____3 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
kombet_1889____4 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)