Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1882, Samling 2, Afd. 1, 1881 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens berättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1882___jo_ sökbar PDF (storlek: 6.1 MB)
berrdg_1882___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 4.1 MB)
berrdg_1882___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 12 MB)
berrdg_1882___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 23 MB)
berrdg_1882___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 4.5 MB)

 

berrdg_1882___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 62 MB)
berrdg_1882___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
berrdg_1882___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 74 MB)
berrdg_1882___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 110 MB)
berrdg_1882___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)

 

berrdg_1882___jo_ text i XML-format (storlek: 896 kB)
berrdg_1882___riksbank_ text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
berrdg_1882___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 4.2 MB)
berrdg_1882___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 11 MB)
berrdg_1882___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)