Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1862 och 1863. Första samlingen. 1sta afdelningen: Kongl. Maj:ts nådiga propositioner och skrifvelser, jemte utdragen af de inför Kongl. Maj:t uti stats-rådet i ämnet förda protokoll. Första bandet.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 118 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 120 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 129 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 4.0 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)