Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1862 och 1863. Första samlingen. 1sta afdelningen: Kongl. Maj:ts nådiga propositioner och skrifvelser, jemte utdragen af de inför Kongl. Maj:t uti stats-rådet i ämnet förda protokoll. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 123 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 114 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 116 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 114 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 44 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.7 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.7 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)