Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1913, Samling 2, Avd. 1, Bd 2, 1912 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1913___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 7.7 MB)
berrdg_1913___riksgäld__01 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
berrdg_1913___riksgäld__02 sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)

 

berrdg_1913___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
berrdg_1913___riksgäld__01 utskrifts-PDF (storlek: 90 MB)
berrdg_1913___riksgäld__02 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)

 

berrdg_1913___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
berrdg_1913___riksgäld__01 text i XML-format (storlek: 5.9 MB)
berrdg_1913___riksgäld__02 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)