Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1850 och 1851. Femte samlingen. 1sta afdelningen: Bevillnings-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 109 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 102 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 54 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.3 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)