Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1862 och 1863. Tionde samlingen. 1sta afdelningen: Expeditions-utskottets förslag till rikets ständers underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t, m. m. Första bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 121 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 123 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 76 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 5.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)