Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1913, Samling 1, Bd 11, Kungl. Maj:ts propositioner nr 242-268

 

Källa: Riksdagen

prop_1913____242 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1913____243 sökbar PDF (storlek: 5.3 MB)
prop_1913____244 sökbar PDF (storlek: 578 kB)
prop_1913____245 sökbar PDF (storlek: 536 kB)
prop_1913____246 sökbar PDF (storlek: 801 kB)
prop_1913____247 sökbar PDF (storlek: 414 kB)
prop_1913____248 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____249 sökbar PDF (storlek: 347 kB)
prop_1913____250 sökbar PDF (storlek: 977 kB)
prop_1913____251 sökbar PDF (storlek: 452 kB)
prop_1913____252 sökbar PDF (storlek: 348 kB)
prop_1913____253 sökbar PDF (storlek: 6.3 MB)
prop_1913____254 sökbar PDF (storlek: 383 kB)
prop_1913____255 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____256 sökbar PDF (storlek: 238 kB)
prop_1913____257 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1913____258 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____259 sökbar PDF (storlek: 707 kB)
prop_1913____260 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1913____261 sökbar PDF (storlek: 428 kB)
prop_1913____262 sökbar PDF (storlek: 398 kB)
prop_1913____263 sökbar PDF (storlek: 347 kB)
prop_1913____264 sökbar PDF (storlek: 616 kB)
prop_1913____265 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1913____266 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
prop_1913____267 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prop_1913____268 sökbar PDF (storlek: 8.6 MB)

 

prop_1913____242 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prop_1913____243 utskrifts-PDF (storlek: 53 MB)
prop_1913____244 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
prop_1913____245 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
prop_1913____246 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
prop_1913____247 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1913____248 utskrifts-PDF (storlek: 9 MB)
prop_1913____249 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1913____250 utskrifts-PDF (storlek: 8.4 MB)
prop_1913____251 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1913____252 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1913____253 utskrifts-PDF (storlek: 62 MB)
prop_1913____254 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1913____255 utskrifts-PDF (storlek: 9.9 MB)
prop_1913____256 utskrifts-PDF (storlek: 1010 kB)
prop_1913____257 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prop_1913____258 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1913____259 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
prop_1913____260 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prop_1913____261 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1913____262 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1913____263 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1913____264 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1913____265 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prop_1913____266 utskrifts-PDF (storlek: 691 kB)
prop_1913____267 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prop_1913____268 utskrifts-PDF (storlek: 88 MB)

 

prop_1913____242 text i XML-format (storlek: 853 kB)
prop_1913____243 text i XML-format (storlek: 861 kB)
prop_1913____244 text i XML-format (storlek: 69 kB)
prop_1913____245 text i XML-format (storlek: 66 kB)
prop_1913____246 text i XML-format (storlek: 172 kB)
prop_1913____247 text i XML-format (storlek: 69 kB)
prop_1913____248 text i XML-format (storlek: 228 kB)
prop_1913____249 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prop_1913____250 text i XML-format (storlek: 126 kB)
prop_1913____251 text i XML-format (storlek: 48 kB)
prop_1913____252 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prop_1913____253 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
prop_1913____254 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1913____255 text i XML-format (storlek: 167 kB)
prop_1913____256 text i XML-format (storlek: 18 kB)
prop_1913____257 text i XML-format (storlek: 307 kB)
prop_1913____258 text i XML-format (storlek: 173 kB)
prop_1913____259 text i XML-format (storlek: 110 kB)
prop_1913____260 text i XML-format (storlek: 659 kB)
prop_1913____261 text i XML-format (storlek: 83 kB)
prop_1913____262 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1913____263 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1913____264 text i XML-format (storlek: 179 kB)
prop_1913____265 text i XML-format (storlek: 340 kB)
prop_1913____266 text i XML-format (storlek: 15 kB)
prop_1913____267 text i XML-format (storlek: 522 kB)
prop_1913____268 text i XML-format (storlek: 1.7 MB)