Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1878, Samling 1, Afd. 1, Bd 2, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 2-30 med dertill hörande bilagor; berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdag sig tilldragit, samt det af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1878___kmtal_ sökbar PDF (storlek: 178 kB)
berrdg_1878___rber_ sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1878____2 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
prop_1878____3 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
prop_1878____4 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
prop_1878____5 sökbar PDF (storlek: 351 kB)
prop_1878____6 sökbar PDF (storlek: 455 kB)
prop_1878____7 sökbar PDF (storlek: 498 kB)
prop_1878____8 sökbar PDF (storlek: 694 kB)
prop_1878____10 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1878____11 sökbar PDF (storlek: 4.9 MB)
prop_1878____12 sökbar PDF (storlek: 301 kB)
prop_1878____13 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
prop_1878____14 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
prop_1878____15 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
prop_1878____16 sökbar PDF (storlek: 479 kB)
prop_1878____17 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1878____18 sökbar PDF (storlek: 804 kB)
prop_1878____19 sökbar PDF (storlek: 719 kB)
prop_1878____20 sökbar PDF (storlek: 604 kB)
prop_1878____21 sökbar PDF (storlek: 259 kB)
prop_1878____22 sökbar PDF (storlek: 551 kB)
prop_1878____23 sökbar PDF (storlek: 558 kB)
prop_1878____24 sökbar PDF (storlek: 287 kB)
prop_1878____25 sökbar PDF (storlek: 260 kB)
prop_1878____26 sökbar PDF (storlek: 712 kB)
prop_1878____27 sökbar PDF (storlek: 223 kB)
prop_1878____28 sökbar PDF (storlek: 448 kB)
prop_1878____29 sökbar PDF (storlek: 308 kB)
prop_1878____30 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
prop_1878____fört sökbar PDF (storlek: 258 kB)
skr_1878____9 sökbar PDF (storlek: 158 kB)

 

berrdg_1878___kmtal_ utskrifts-PDF (storlek: 775 kB)
berrdg_1878___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prop_1878____2 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1878____3 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1878____4 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1878____5 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1878____6 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1878____7 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1878____8 utskrifts-PDF (storlek: 6 MB)
prop_1878____10 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prop_1878____11 utskrifts-PDF (storlek: 56 MB)
prop_1878____12 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1878____13 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1878____14 utskrifts-PDF (storlek: 777 kB)
prop_1878____15 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1878____16 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
prop_1878____17 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prop_1878____18 utskrifts-PDF (storlek: 7.6 MB)
prop_1878____19 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
prop_1878____20 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
prop_1878____21 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1878____22 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
prop_1878____23 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
prop_1878____24 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1878____25 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1878____26 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
prop_1878____27 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1878____28 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1878____29 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1878____30 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1878____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
skr_1878____9 utskrifts-PDF (storlek: 501 kB)

 

berrdg_1878___kmtal_ text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
berrdg_1878___rber_ text i XML-format (storlek: 421 kB)
prop_1878____2 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1878____3 text i XML-format (storlek: 32 kB)
prop_1878____4 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1878____5 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1878____6 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1878____7 text i XML-format (storlek: 55 kB)
prop_1878____8 text i XML-format (storlek: 92 kB)
prop_1878____10 text i XML-format (storlek: 138 kB)
prop_1878____11 text i XML-format (storlek: 678 kB)
prop_1878____12 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1878____13 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1878____14 text i XML-format (storlek: 15 kB)
prop_1878____15 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1878____16 text i XML-format (storlek: 55 kB)
prop_1878____17 text i XML-format (storlek: 204 kB)
prop_1878____18 text i XML-format (storlek: 100 kB)
prop_1878____19 text i XML-format (storlek: 86 kB)
prop_1878____20 text i XML-format (storlek: 70 kB)
prop_1878____21 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1878____22 text i XML-format (storlek: 59 kB)
prop_1878____23 text i XML-format (storlek: 65 kB)
prop_1878____24 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1878____25 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1878____26 text i XML-format (storlek: 110 kB)
prop_1878____27 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1878____28 text i XML-format (storlek: 49 kB)
prop_1878____29 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1878____30 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1878____fört text i XML-format (storlek: 24 kB)
skr_1878____9 text i XML-format (storlek: 14 kB)