Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1889, Bd 02, N:is 19-29; [20 mars-13 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1889__fk__19 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1889__fk__20 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1889__fk__21 sökbar PDF (storlek: 5.1 MB)
prot_1889__fk__22 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1889__fk__23 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1889__fk__24 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1889__fk__25 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1889__fk__26 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1889__fk__27 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1889__fk__28 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1889__fk__29 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)

 

prot_1889__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1889__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1889__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 54 MB)
prot_1889__fk__22 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1889__fk__23 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1889__fk__24 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1889__fk__25 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1889__fk__26 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1889__fk__27 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prot_1889__fk__28 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1889__fk__29 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)

 

prot_1889__fk__19 text i XML-format (storlek: 582 kB)
prot_1889__fk__20 text i XML-format (storlek: 425 kB)
prot_1889__fk__21 text i XML-format (storlek: 952 kB)
prot_1889__fk__22 text i XML-format (storlek: 536 kB)
prot_1889__fk__23 text i XML-format (storlek: 371 kB)
prot_1889__fk__24 text i XML-format (storlek: 520 kB)
prot_1889__fk__25 text i XML-format (storlek: 563 kB)
prot_1889__fk__26 text i XML-format (storlek: 586 kB)
prot_1889__fk__27 text i XML-format (storlek: 443 kB)
prot_1889__fk__28 text i XML-format (storlek: 504 kB)
prot_1889__fk__29 text i XML-format (storlek: 453 kB)