Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1913, Samling 1, Bd 8, Kungl. Maj:ts propositioner nr 187-203

 

Källa: Riksdagen

prop_1913____187 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1913____188 sökbar PDF (storlek: 804 kB)
prop_1913____189 sökbar PDF (storlek: 289 kB)
prop_1913____190 sökbar PDF (storlek: 495 kB)
prop_1913____191 sökbar PDF (storlek: 306 kB)
prop_1913____192 sökbar PDF (storlek: 710 kB)
prop_1913____193 sökbar PDF (storlek: 7.4 MB)
prop_1913____194 sökbar PDF (storlek: 4.6 MB)
prop_1913____195 sökbar PDF (storlek: 347 kB)
prop_1913____196 sökbar PDF (storlek: 927 kB)
prop_1913____197 sökbar PDF (storlek: 355 kB)
prop_1913____198 sökbar PDF (storlek: 261 kB)
prop_1913____199 sökbar PDF (storlek: 4.1 MB)
prop_1913____200 sökbar PDF (storlek: 9.1 MB)
prop_1913____201 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
prop_1913____202 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
prop_1913____203 sökbar PDF (storlek: 651 kB)

 

prop_1913____187 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prop_1913____188 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
prop_1913____189 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1913____190 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
prop_1913____191 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1913____192 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
prop_1913____193 utskrifts-PDF (storlek: 69 MB)
prop_1913____194 utskrifts-PDF (storlek: 40 MB)
prop_1913____195 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1913____196 utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)
prop_1913____197 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1913____198 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1913____199 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prop_1913____200 utskrifts-PDF (storlek: 81 MB)
prop_1913____201 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1913____202 utskrifts-PDF (storlek: 549 kB)
prop_1913____203 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)

 

prop_1913____187 text i XML-format (storlek: 156 kB)
prop_1913____188 text i XML-format (storlek: 106 kB)
prop_1913____189 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1913____190 text i XML-format (storlek: 59 kB)
prop_1913____191 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1913____192 text i XML-format (storlek: 80 kB)
prop_1913____193 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____194 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____195 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prop_1913____196 text i XML-format (storlek: 135 kB)
prop_1913____197 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prop_1913____198 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1913____199 text i XML-format (storlek: 911 kB)
prop_1913____200 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
prop_1913____201 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1913____202 text i XML-format (storlek: 12 kB)
prop_1913____203 text i XML-format (storlek: 75 kB)