Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1913, Samling 1, Bd 7, Kungl. Maj:ts propositioner nr 174-186

 

Källa: Riksdagen

prop_1913____174 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1913____175 sökbar PDF (storlek: 495 kB)
prop_1913____176 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1913____177 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1913____178 sökbar PDF (storlek: 295 kB)
prop_1913____179 sökbar PDF (storlek: 331 kB)
prop_1913____180 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
prop_1913____181 sökbar PDF (storlek: 452 kB)
prop_1913____182 sökbar PDF (storlek: 676 kB)
prop_1913____183 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1913____184 sökbar PDF (storlek: 556 kB)
prop_1913____185 sökbar PDF (storlek: 25 MB)
prop_1913____186 sökbar PDF (storlek: 16 MB)

 

prop_1913____174 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prop_1913____175 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1913____176 utskrifts-PDF (storlek: 9.6 MB)
prop_1913____177 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prop_1913____178 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1913____179 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1913____180 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1913____181 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1913____182 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
prop_1913____183 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prop_1913____184 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
prop_1913____185 utskrifts-PDF (storlek: 154 MB)
prop_1913____186 utskrifts-PDF (storlek: 139 MB)

 

prop_1913____174 text i XML-format (storlek: 234 kB)
prop_1913____175 text i XML-format (storlek: 56 kB)
prop_1913____176 text i XML-format (storlek: 345 kB)
prop_1913____177 text i XML-format (storlek: 407 kB)
prop_1913____178 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1913____179 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1913____180 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1913____181 text i XML-format (storlek: 48 kB)
prop_1913____182 text i XML-format (storlek: 156 kB)
prop_1913____183 text i XML-format (storlek: 253 kB)
prop_1913____184 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prop_1913____185 text i XML-format (storlek: 11 MB)
prop_1913____186 text i XML-format (storlek: 4.8 MB)