Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1911, Samling 2, Afd. 1, Bd 2, 1910 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1911___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 8.2 MB)
berrdg_1911___riksgäld__01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
berrdg_1911___riksgäld__02 sökbar PDF (storlek: 4.8 MB)

 

berrdg_1911___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
berrdg_1911___riksgäld__01 utskrifts-PDF (storlek: 90 MB)
berrdg_1911___riksgäld__02 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)

 

berrdg_1911___riksbank_ text i XML-format (storlek: 4.0 MB)
berrdg_1911___riksgäld__01 text i XML-format (storlek: 6.5 MB)
berrdg_1911___riksgäld__02 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)