Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1896, Samling 1, Afd. 1, Bd 01, Kongl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, med dertill hörande bilagor

 

Källa: Riksdagen

prop_1896____1_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1896____1_02 sökbar PDF (storlek: 24 MB)
prop_1896____1_03 sökbar PDF (storlek: 17 MB)

 

prop_1896____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 158 MB)
prop_1896____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 176 MB)
prop_1896____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 187 MB)

 

prop_1896____1_01 text i XML-format (storlek: 4.9 MB)
prop_1896____1_02 text i XML-format (storlek: 8.4 MB)
prop_1896____1_03 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)