Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1896, Bd 04, N:is 32-39; [18 april-2 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1896__ak__32 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1896__ak__33 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prot_1896__ak__34 sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
prot_1896__ak__35 sökbar PDF (storlek: 4.8 MB)
prot_1896__ak__36 sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
prot_1896__ak__37 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1896__ak__38 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1896__ak__39 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)

 

prot_1896__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 40 MB)
prot_1896__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 8 MB)
prot_1896__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
prot_1896__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 55 MB)
prot_1896__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 44 MB)
prot_1896__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prot_1896__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1896__ak__39 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)

 

prot_1896__ak__32 text i XML-format (storlek: 638 kB)
prot_1896__ak__33 text i XML-format (storlek: 213 kB)
prot_1896__ak__34 text i XML-format (storlek: 717 kB)
prot_1896__ak__35 text i XML-format (storlek: 909 kB)
prot_1896__ak__36 text i XML-format (storlek: 687 kB)
prot_1896__ak__37 text i XML-format (storlek: 613 kB)
prot_1896__ak__38 text i XML-format (storlek: 546 kB)
prot_1896__ak__39 text i XML-format (storlek: 516 kB)