Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1888, Samling 5, Afd. 1, Bevillningsutskottets betänkanden och memorial n:is 1-20; Samling 5. Afd. 2; Sammansatta bevillnings- och lagutskottets betänkande n:o 1

 

Källa: Riksdagen

bet_1888___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
bet_1888___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 673 kB)
bet_1888___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 890 kB)
bet_1888___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 811 kB)
bet_1888___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 883 kB)
bet_1888___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 12 MB)
bet_1888___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 463 kB)
bet_1888___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
bet_1888___bevu_15 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
bet_1888___bevu_16 sökbar PDF (storlek: 372 kB)
bet_1888___bevu_17 sökbar PDF (storlek: 522 kB)
bet_1888___bevu_18 sökbar PDF (storlek: 388 kB)
bet_1888___bevu_19 sökbar PDF (storlek: 298 kB)
bet_1888___bevu_20 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
bet_1888___bevulu_1 sökbar PDF (storlek: 333 kB)
mem_1888___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
mem_1888___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 282 kB)
mem_1888___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 549 kB)
mem_1888___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 865 kB)
mem_1888___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
mem_1888___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 277 kB)
reg_1888___bevu_ sökbar PDF (storlek: 199 kB)

 

bet_1888___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
bet_1888___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 6.4 MB)
bet_1888___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
bet_1888___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 7.4 MB)
bet_1888___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 7.1 MB)
bet_1888___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 102 MB)
bet_1888___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
bet_1888___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 868 kB)
bet_1888___bevu_15 utskrifts-PDF (storlek: 957 kB)
bet_1888___bevu_16 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
bet_1888___bevu_17 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
bet_1888___bevu_18 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
bet_1888___bevu_19 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
bet_1888___bevu_20 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
bet_1888___bevulu_1 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mem_1888___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 588 kB)
mem_1888___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mem_1888___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
mem_1888___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
mem_1888___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 679 kB)
mem_1888___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
reg_1888___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 826 kB)

 

bet_1888___bevu_1 text i XML-format (storlek: 573 kB)
bet_1888___bevu_2 text i XML-format (storlek: 84 kB)
bet_1888___bevu_4 text i XML-format (storlek: 124 kB)
bet_1888___bevu_5 text i XML-format (storlek: 104 kB)
bet_1888___bevu_6 text i XML-format (storlek: 155 kB)
bet_1888___bevu_8 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
bet_1888___bevu_9 text i XML-format (storlek: 55 kB)
bet_1888___bevu_10 text i XML-format (storlek: 15 kB)
bet_1888___bevu_15 text i XML-format (storlek: 15 kB)
bet_1888___bevu_16 text i XML-format (storlek: 37 kB)
bet_1888___bevu_17 text i XML-format (storlek: 60 kB)
bet_1888___bevu_18 text i XML-format (storlek: 50 kB)
bet_1888___bevu_19 text i XML-format (storlek: 31 kB)
bet_1888___bevu_20 text i XML-format (storlek: 21 kB)
bet_1888___bevulu_1 text i XML-format (storlek: 34 kB)
mem_1888___bevu_3 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1888___bevu_7 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mem_1888___bevu_11 text i XML-format (storlek: 100 kB)
mem_1888___bevu_12 text i XML-format (storlek: 157 kB)
mem_1888___bevu_13 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1888___bevu_14 text i XML-format (storlek: 29 kB)
reg_1888___bevu_ text i XML-format (storlek: 16 kB)