Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1896, Bd 02, N:is 15-22; [7 mars-26 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1896__ak__15 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
prot_1896__ak__16 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1896__ak__17 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1896__ak__18 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1896__ak__19 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1896__ak__20 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1896__ak__21 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1896__ak__22 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)

 

prot_1896__ak__15 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
prot_1896__ak__16 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1896__ak__17 utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)
prot_1896__ak__18 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prot_1896__ak__19 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prot_1896__ak__20 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1896__ak__21 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prot_1896__ak__22 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)

 

prot_1896__ak__15 text i XML-format (storlek: 676 kB)
prot_1896__ak__16 text i XML-format (storlek: 505 kB)
prot_1896__ak__17 text i XML-format (storlek: 746 kB)
prot_1896__ak__18 text i XML-format (storlek: 686 kB)
prot_1896__ak__19 text i XML-format (storlek: 273 kB)
prot_1896__ak__20 text i XML-format (storlek: 593 kB)
prot_1896__ak__21 text i XML-format (storlek: 467 kB)
prot_1896__ak__22 text i XML-format (storlek: 577 kB)