Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1881, Samling 5, Afd. 1, Bevillnings-utskottets betänkanden och memorial n:is 1-12; Samling 5. Afd. 2; Sammansatta bevillnings- och lag-utskottets betänkande n:o 1

 

Källa: Riksdagen

bet_1881___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
bet_1881___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
bet_1881___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 324 kB)
bet_1881___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
bet_1881___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
bet_1881___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
bet_1881___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 339 kB)
bet_1881___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 277 kB)
bet_1881___bevulu_1 sökbar PDF (storlek: 295 kB)
mem_1881___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
mem_1881___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 306 kB)
mem_1881___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
mem_1881___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
reg_1881___bevu_ sökbar PDF (storlek: 195 kB)

 

bet_1881___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
bet_1881___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 939 kB)
bet_1881___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
bet_1881___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
bet_1881___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
bet_1881___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
bet_1881___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
bet_1881___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
bet_1881___bevulu_1 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mem_1881___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 711 kB)
mem_1881___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mem_1881___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 451 kB)
mem_1881___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 353 kB)
reg_1881___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 604 kB)

 

bet_1881___bevu_1 text i XML-format (storlek: 133 kB)
bet_1881___bevu_2 text i XML-format (storlek: 14 kB)
bet_1881___bevu_3 text i XML-format (storlek: 35 kB)
bet_1881___bevu_4 text i XML-format (storlek: 257 kB)
bet_1881___bevu_6 text i XML-format (storlek: 30 kB)
bet_1881___bevu_8 text i XML-format (storlek: 200 kB)
bet_1881___bevu_10 text i XML-format (storlek: 46 kB)
bet_1881___bevu_12 text i XML-format (storlek: 30 kB)
bet_1881___bevulu_1 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mem_1881___bevu_5 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1881___bevu_7 text i XML-format (storlek: 37 kB)
mem_1881___bevu_9 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
mem_1881___bevu_11 text i XML-format (storlek: 8.8 kB)
reg_1881___bevu_ text i XML-format (storlek: 14 kB)