Protokoll, hållna hos vällofliga borgare-ståndet vid lagtima riksdagen i Stockholm, år 1823. [Del 1]. [Första bandet]

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 66 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 67 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 53 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 74 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)