Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1909, Samling 2, Afd. 1, Bd 2, 1908 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret samt justitieombudsmannens ämbetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1909___jo_ sökbar PDF (storlek: 14 MB)
berrdg_1909___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 8.4 MB)
berrdg_1909___riksgäld__01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
berrdg_1909___riksgäld__02 sökbar PDF (storlek: 5.7 MB)

 

berrdg_1909___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 156 MB)
berrdg_1909___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
berrdg_1909___riksgäld__01 utskrifts-PDF (storlek: 95 MB)
berrdg_1909___riksgäld__02 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)

 

berrdg_1909___jo_ text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
berrdg_1909___riksbank_ text i XML-format (storlek: 4.1 MB)
berrdg_1909___riksgäld__01 text i XML-format (storlek: 6.7 MB)
berrdg_1909___riksgäld__02 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)