Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1905, Samling 2, Afd. 1, Bd 2, 1904 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret samt justitieombudsmannens ämbetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1905___jo_ sökbar PDF (storlek: 14 MB)
berrdg_1905___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 7.8 MB)
berrdg_1905___riksgäld__01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
berrdg_1905___riksgäld__02 sökbar PDF (storlek: 4 MB)

 

berrdg_1905___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 143 MB)
berrdg_1905___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
berrdg_1905___riksgäld__01 utskrifts-PDF (storlek: 97 MB)
berrdg_1905___riksgäld__02 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)

 

berrdg_1905___jo_ text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
berrdg_1905___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.8 MB)
berrdg_1905___riksgäld__01 text i XML-format (storlek: 6.3 MB)
berrdg_1905___riksgäld__02 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)