Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1896, Bd 02, N:is 14-21; [26 mars-1 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1896__fk__14 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
prot_1896__fk__15 sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
prot_1896__fk__16 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1896__fk__17 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1896__fk__18 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1896__fk__19 sökbar PDF (storlek: 4.2 MB)
prot_1896__fk__20 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1896__fk__21 sökbar PDF (storlek: 4.1 MB)

 

prot_1896__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prot_1896__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 46 MB)
prot_1896__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1896__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1896__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1896__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 44 MB)
prot_1896__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 40 MB)
prot_1896__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)

 

prot_1896__fk__14 text i XML-format (storlek: 668 kB)
prot_1896__fk__15 text i XML-format (storlek: 751 kB)
prot_1896__fk__16 text i XML-format (storlek: 393 kB)
prot_1896__fk__17 text i XML-format (storlek: 555 kB)
prot_1896__fk__18 text i XML-format (storlek: 496 kB)
prot_1896__fk__19 text i XML-format (storlek: 774 kB)
prot_1896__fk__20 text i XML-format (storlek: 679 kB)
prot_1896__fk__21 text i XML-format (storlek: 688 kB)