Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1850 och 1851. Andra samlingen. 1sta afdelningen: Rikets ständers revisorers samt justitie-ombudsmans berättelser. Andra bandet. Justitie-ombudsmans berättelser

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 103 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 103 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 115 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 86 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)