Protocoll, hållne hos välloflige borgare-ståndet, vid urtima riksdagen i Stockholm år 1817-18. [Del 4]. Fjerde bandet.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 69 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 68 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 69 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 19 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 779K)