Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1907, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 5

 

Källa: Riksdagen

kombet_1907____5_1_01 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
kombet_1907____5_1_02 sökbar PDF (storlek: 15 MB)
kombet_1907____5_1_03 sökbar PDF (storlek: 11 MB)

 

kombet_1907____5_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 125 MB)
kombet_1907____5_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 97 MB)
kombet_1907____5_1_03 utskrifts-PDF (storlek: 50 MB)

 

kombet_1907____5_1_01 text i XML-format (storlek: 6.0 MB)
kombet_1907____5_1_02 text i XML-format (storlek: 5.1 MB)
kombet_1907____5_1_03 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)