Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1911, Samling 1, Afd. 1, Bd 1, 1, Kungl. Maj:ts proposition nr 1 angående statsverkets tillstånd och behof, jämte därtill hörande bilagor t. o. m. tredje hufvudtiteln

 

Källa: Riksdagen

prop_1911____1_01 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1911____1_02 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1911____1_03 sökbar PDF (storlek: 25 MB)
prop_1911____1_04 sökbar PDF (storlek: 27 MB)
prop_1911____1_05 sökbar PDF (storlek: 22 MB)
prop_1911____1_06 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1911____1_07 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1911____1_08 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
prop_1911____1_09 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1911____1_10 sökbar PDF (storlek: 14 MB)

 

prop_1911____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 158 MB)
prop_1911____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 172 MB)
prop_1911____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 151 MB)
prop_1911____1_04 utskrifts-PDF (storlek: 142 MB)
prop_1911____1_05 utskrifts-PDF (storlek: 166 MB)
prop_1911____1_06 utskrifts-PDF (storlek: 175 MB)
prop_1911____1_07 utskrifts-PDF (storlek: 189 MB)
prop_1911____1_08 utskrifts-PDF (storlek: 185 MB)
prop_1911____1_09 utskrifts-PDF (storlek: 184 MB)
prop_1911____1_10 utskrifts-PDF (storlek: 142 MB)

 

prop_1911____1_01 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
prop_1911____1_02 text i XML-format (storlek: 3.6 MB)
prop_1911____1_03 text i XML-format (storlek: 9.7 MB)
prop_1911____1_04 text i XML-format (storlek: 12 MB)
prop_1911____1_05 text i XML-format (storlek: 5.2 MB)
prop_1911____1_06 text i XML-format (storlek: 6.3 MB)
prop_1911____1_07 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
prop_1911____1_08 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
prop_1911____1_09 text i XML-format (storlek: 2.9 MB)
prop_1911____1_10 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)