Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1899, Samling 2, Afd. 1, 1898 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1899___jo_ sökbar PDF (storlek: 8.3 MB)
berrdg_1899___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 6.9 MB)
berrdg_1899___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 19 MB)
berrdg_1899___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
berrdg_1899___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 22 MB)

 

berrdg_1899___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 90 MB)
berrdg_1899___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
berrdg_1899___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 109 MB)
berrdg_1899___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 116 MB)
berrdg_1899___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 137 MB)

 

berrdg_1899___jo_ text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
berrdg_1899___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.6 MB)
berrdg_1899___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 6.7 MB)
berrdg_1899___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 9.0 MB)
berrdg_1899___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 8.9 MB)