Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1907, Samling 2, Afd. 1, Bd 2, 1906 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret samt justitieombudsmannens ämbetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1907___jo_ sökbar PDF (storlek: 13 MB)
berrdg_1907___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 7.5 MB)
berrdg_1907___riksgäld__01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
berrdg_1907___riksgäld__02 sökbar PDF (storlek: 5.8 MB)

 

berrdg_1907___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 137 MB)
berrdg_1907___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
berrdg_1907___riksgäld__01 utskrifts-PDF (storlek: 88 MB)
berrdg_1907___riksgäld__02 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)

 

berrdg_1907___jo_ text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
berrdg_1907___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.7 MB)
berrdg_1907___riksgäld__01 text i XML-format (storlek: 6.9 MB)
berrdg_1907___riksgäld__02 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)