Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1873, Samling 5, Afd. 1, Bevillnings-utskottets betänkanden och memorial [n:is 1-16]; Samling 5. Afd. 2; Sammansatta bevillnings- och lag-utskottets betänkande [n:o 1]

 

Källa: Riksdagen

bet_1873___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 214 kB)
bet_1873___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 740 kB)
bet_1873___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
bet_1873___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
bet_1873___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
bet_1873___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 204 kB)
bet_1873___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 615 kB)
bet_1873___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 957 kB)
bet_1873___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 671 kB)
bet_1873___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 870 kB)
bet_1873___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
bet_1873___bevu_15 sökbar PDF (storlek: 310 kB)
bet_1873___bevu_16 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
bet_1873___bevulu_1 sökbar PDF (storlek: 680 kB)
mem_1873___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 277 kB)
mem_1873___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 354 kB)
mem_1873___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 269 kB)
reg_1873___bevu_ sökbar PDF (storlek: 183 kB)

 

bet_1873___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
bet_1873___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
bet_1873___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
bet_1873___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
bet_1873___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
bet_1873___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 964 kB)
bet_1873___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
bet_1873___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
bet_1873___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
bet_1873___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
bet_1873___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
bet_1873___bevu_15 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
bet_1873___bevu_16 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
bet_1873___bevulu_1 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
mem_1873___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mem_1873___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mem_1873___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
reg_1873___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 803 kB)

 

bet_1873___bevu_1 text i XML-format (storlek: 15 kB)
bet_1873___bevu_2 text i XML-format (storlek: 83 kB)
bet_1873___bevu_3 text i XML-format (storlek: 319 kB)
bet_1873___bevu_4 text i XML-format (storlek: 692 kB)
bet_1873___bevu_6 text i XML-format (storlek: 18 kB)
bet_1873___bevu_7 text i XML-format (storlek: 15 kB)
bet_1873___bevu_8 text i XML-format (storlek: 65 kB)
bet_1873___bevu_10 text i XML-format (storlek: 120 kB)
bet_1873___bevu_11 text i XML-format (storlek: 273 kB)
bet_1873___bevu_13 text i XML-format (storlek: 143 kB)
bet_1873___bevu_14 text i XML-format (storlek: 178 kB)
bet_1873___bevu_15 text i XML-format (storlek: 33 kB)
bet_1873___bevu_16 text i XML-format (storlek: 22 kB)
bet_1873___bevulu_1 text i XML-format (storlek: 79 kB)
mem_1873___bevu_5 text i XML-format (storlek: 26 kB)
mem_1873___bevu_9 text i XML-format (storlek: 33 kB)
mem_1873___bevu_12 text i XML-format (storlek: 24 kB)
reg_1873___bevu_ text i XML-format (storlek: 17 kB)