Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1828 och 1829. Femte samlingen, andra afdelningen, innehållande bevillnings- samt allmänna besvärs- och oeconomie- m. fl. utskotts gemensamma memorial, utlåtanden och betänkanden.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 42 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 61 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 52 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 4.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)