Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1899, Bd 02, N:is 13-20; [10 mars-8 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1899__ak__13 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1899__ak__14 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1899__ak__15 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1899__ak__16 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1899__ak__17 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1899__ak__18 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1899__ak__19 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1899__ak__20 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)

 

prot_1899__ak__13 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1899__ak__14 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1899__ak__15 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1899__ak__16 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1899__ak__17 utskrifts-PDF (storlek: 37 MB)
prot_1899__ak__18 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1899__ak__19 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prot_1899__ak__20 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)

 

prot_1899__ak__13 text i XML-format (storlek: 692 kB)
prot_1899__ak__14 text i XML-format (storlek: 583 kB)
prot_1899__ak__15 text i XML-format (storlek: 511 kB)
prot_1899__ak__16 text i XML-format (storlek: 621 kB)
prot_1899__ak__17 text i XML-format (storlek: 621 kB)
prot_1899__ak__18 text i XML-format (storlek: 412 kB)
prot_1899__ak__19 text i XML-format (storlek: 236 kB)
prot_1899__ak__20 text i XML-format (storlek: 688 kB)