Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm åren 1844 och 1845. Tionde samlingen. 1sta afdelningen: Expeditions-utskottets förslag till rikets ständers underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t, m. m. jemte riksdags-beslutet. [Första bandet]

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 116 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 115 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 26 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 522K)