Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1891, Samling 2, Afd. 2, Komitébetänkanden m. m., Bd 1

 

Källa: Riksdagen

kombet_1891____1_1_01 sökbar PDF (storlek: 12 MB)
kombet_1891____1_1_02 sökbar PDF (storlek: 14 MB)

 

kombet_1891____1_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 117 MB)
kombet_1891____1_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 144 MB)

 

kombet_1891____1_1_01 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
kombet_1891____1_1_02 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)