Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1891, Samling 2, Afd. 1, 1890 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1891___jo_ sökbar PDF (storlek: 10 MB)
berrdg_1891___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 6.1 MB)
berrdg_1891___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 18 MB)
berrdg_1891___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 23 MB)
berrdg_1891___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 14 MB)

 

berrdg_1891___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 107 MB)
berrdg_1891___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
berrdg_1891___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 100 MB)
berrdg_1891___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 109 MB)
berrdg_1891___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 101 MB)

 

berrdg_1891___jo_ text i XML-format (storlek: 1.4 MB)
berrdg_1891___riksbank_ text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
berrdg_1891___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 6.3 MB)
berrdg_1891___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 10 MB)
berrdg_1891___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 4.3 MB)