Hedervärda bonde-ståndets protokoller vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1850 och 1851. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 83 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 24 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 70 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 69 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 50 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 782K)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)