Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1876, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t n:is 1-88, m. m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, bankens och riksgäldskontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdags-kansliets memorial n:o 1

 

Källa: Riksdagen

kadep_1876____1 sökbar PDF (storlek: 134 kB)
regl-riksb_1876____ sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
regl-riksg_1876____ sökbar PDF (storlek: 4.4 MB)
riksdagsbeslut_1876____ sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
riksstat_1876____ sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
rskr_1876____1 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
rskr_1876____2 sökbar PDF (storlek: 582 kB)
rskr_1876____3 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
rskr_1876____4 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
rskr_1876____5 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
rskr_1876____6 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1876____7 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1876____8 sökbar PDF (storlek: 124 kB)
rskr_1876____9 sökbar PDF (storlek: 107 kB)
rskr_1876____10 sökbar PDF (storlek: 123 kB)
rskr_1876____11 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1876____12 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1876____13 sökbar PDF (storlek: 160 kB)
rskr_1876____14 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1876____15 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1876____16 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
rskr_1876____17 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
rskr_1876____18 sökbar PDF (storlek: 152 kB)
rskr_1876____19 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
rskr_1876____20 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1876____21 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1876____22 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
rskr_1876____23 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
rskr_1876____24 sökbar PDF (storlek: 104 kB)
rskr_1876____25 sökbar PDF (storlek: 133 kB)
rskr_1876____26 sökbar PDF (storlek: 254 kB)
rskr_1876____27 sökbar PDF (storlek: 846 kB)
rskr_1876____28 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
rskr_1876____29 sökbar PDF (storlek: 222 kB)
rskr_1876____30 sökbar PDF (storlek: 218 kB)
rskr_1876____31 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
rskr_1876____32 sökbar PDF (storlek: 294 kB)
rskr_1876____33 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
rskr_1876____34 sökbar PDF (storlek: 346 kB)
rskr_1876____35 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
rskr_1876____36 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1876____37 sökbar PDF (storlek: 233 kB)
rskr_1876____38 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
rskr_1876____39 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1876____40 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1876____41 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1876____42 sökbar PDF (storlek: 4.6 MB)
rskr_1876____43 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1876____44 sökbar PDF (storlek: 103 kB)
rskr_1876____45 sökbar PDF (storlek: 219 kB)
rskr_1876____46 sökbar PDF (storlek: 103 kB)
rskr_1876____47 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1876____48 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1876____49 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
rskr_1876____50 sökbar PDF (storlek: 124 kB)
rskr_1876____51 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
rskr_1876____52 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1876____53 sökbar PDF (storlek: 134 kB)
rskr_1876____54 sökbar PDF (storlek: 608 kB)
rskr_1876____55 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1876____56 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
rskr_1876____57 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1876____58 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1876____59 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
rskr_1876____60 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
rskr_1876____61 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1876____62 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1876____63 sökbar PDF (storlek: 250 kB)
rskr_1876____64 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1876____65 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
rskr_1876____66 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
rskr_1876____67 sökbar PDF (storlek: 406 kB)
rskr_1876____68 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
rskr_1876____69 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
rskr_1876____70 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
rskr_1876____71 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
rskr_1876____72 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1876____73 sökbar PDF (storlek: 155 kB)
rskr_1876____74 sökbar PDF (storlek: 149 kB)
rskr_1876____75 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
rskr_1876____76 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
rskr_1876____77 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1876____78 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
rskr_1876____79 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
rskr_1876____80 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1876____81 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
rskr_1876____82 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
rskr_1876____83 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1876____84 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1876____85 sökbar PDF (storlek: 97 kB)
rskr_1876____86 sökbar PDF (storlek: 157 kB)
rskr_1876____87 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1876____88 sökbar PDF (storlek: 430 kB)
rskr_1876____fört sökbar PDF (storlek: 437 kB)

 

kadep_1876____1 utskrifts-PDF (storlek: 311 kB)
regl-riksb_1876____ utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
regl-riksg_1876____ utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
riksdagsbeslut_1876____ utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
riksstat_1876____ utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
rskr_1876____1 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1876____2 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
rskr_1876____3 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1876____4 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1876____5 utskrifts-PDF (storlek: 842 kB)
rskr_1876____6 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1876____7 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1876____8 utskrifts-PDF (storlek: 229 kB)
rskr_1876____9 utskrifts-PDF (storlek: 263 kB)
rskr_1876____10 utskrifts-PDF (storlek: 330 kB)
rskr_1876____11 utskrifts-PDF (storlek: 329 kB)
rskr_1876____12 utskrifts-PDF (storlek: 660 kB)
rskr_1876____13 utskrifts-PDF (storlek: 636 kB)
rskr_1876____14 utskrifts-PDF (storlek: 637 kB)
rskr_1876____15 utskrifts-PDF (storlek: 718 kB)
rskr_1876____16 utskrifts-PDF (storlek: 369 kB)
rskr_1876____17 utskrifts-PDF (storlek: 678 kB)
rskr_1876____18 utskrifts-PDF (storlek: 552 kB)
rskr_1876____19 utskrifts-PDF (storlek: 1011 kB)
rskr_1876____20 utskrifts-PDF (storlek: 799 kB)
rskr_1876____21 utskrifts-PDF (storlek: 726 kB)
rskr_1876____22 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1876____23 utskrifts-PDF (storlek: 249 kB)
rskr_1876____24 utskrifts-PDF (storlek: 235 kB)
rskr_1876____25 utskrifts-PDF (storlek: 330 kB)
rskr_1876____26 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1876____27 utskrifts-PDF (storlek: 6.6 MB)
rskr_1876____28 utskrifts-PDF (storlek: 771 kB)
rskr_1876____29 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1876____30 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1876____31 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1876____32 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1876____33 utskrifts-PDF (storlek: 703 kB)
rskr_1876____34 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
rskr_1876____35 utskrifts-PDF (storlek: 655 kB)
rskr_1876____36 utskrifts-PDF (storlek: 9.8 MB)
rskr_1876____37 utskrifts-PDF (storlek: 871 kB)
rskr_1876____38 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
rskr_1876____39 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
rskr_1876____40 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
rskr_1876____41 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
rskr_1876____42 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
rskr_1876____43 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
rskr_1876____44 utskrifts-PDF (storlek: 352 kB)
rskr_1876____45 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1876____46 utskrifts-PDF (storlek: 406 kB)
rskr_1876____47 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1876____48 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1876____49 utskrifts-PDF (storlek: 952 kB)
rskr_1876____50 utskrifts-PDF (storlek: 451 kB)
rskr_1876____51 utskrifts-PDF (storlek: 454 kB)
rskr_1876____52 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1876____53 utskrifts-PDF (storlek: 477 kB)
rskr_1876____54 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
rskr_1876____55 utskrifts-PDF (storlek: 935 kB)
rskr_1876____56 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1876____57 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1876____58 utskrifts-PDF (storlek: 442 kB)
rskr_1876____59 utskrifts-PDF (storlek: 845 kB)
rskr_1876____60 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1876____61 utskrifts-PDF (storlek: 463 kB)
rskr_1876____62 utskrifts-PDF (storlek: 378 kB)
rskr_1876____63 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1876____64 utskrifts-PDF (storlek: 840 kB)
rskr_1876____65 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1876____66 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1876____67 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
rskr_1876____68 utskrifts-PDF (storlek: 817 kB)
rskr_1876____69 utskrifts-PDF (storlek: 805 kB)
rskr_1876____70 utskrifts-PDF (storlek: 892 kB)
rskr_1876____71 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1876____72 utskrifts-PDF (storlek: 1020 kB)
rskr_1876____73 utskrifts-PDF (storlek: 826 kB)
rskr_1876____74 utskrifts-PDF (storlek: 788 kB)
rskr_1876____75 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1876____76 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1876____77 utskrifts-PDF (storlek: 474 kB)
rskr_1876____78 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1876____79 utskrifts-PDF (storlek: 510 kB)
rskr_1876____80 utskrifts-PDF (storlek: 811 kB)
rskr_1876____81 utskrifts-PDF (storlek: 840 kB)
rskr_1876____82 utskrifts-PDF (storlek: 265 kB)
rskr_1876____83 utskrifts-PDF (storlek: 331 kB)
rskr_1876____84 utskrifts-PDF (storlek: 713 kB)
rskr_1876____85 utskrifts-PDF (storlek: 284 kB)
rskr_1876____86 utskrifts-PDF (storlek: 857 kB)
rskr_1876____87 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
rskr_1876____88 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
rskr_1876____fört utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)

 

kadep_1876____1 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
regl-riksb_1876____ text i XML-format (storlek: 352 kB)
regl-riksg_1876____ text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
riksdagsbeslut_1876____ text i XML-format (storlek: 373 kB)
riksstat_1876____ text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
rskr_1876____1 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1876____2 text i XML-format (storlek: 68 kB)
rskr_1876____3 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1876____4 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1876____5 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1876____6 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1876____7 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1876____8 text i XML-format (storlek: 4.9 kB)
rskr_1876____9 text i XML-format (storlek: 4.6 kB)
rskr_1876____10 text i XML-format (storlek: 5.1 kB)
rskr_1876____11 text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
rskr_1876____12 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1876____13 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1876____14 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1876____15 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1876____16 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1876____17 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1876____18 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1876____19 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1876____20 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1876____21 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1876____22 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1876____23 text i XML-format (storlek: 5.1 kB)
rskr_1876____24 text i XML-format (storlek: 4.7 kB)
rskr_1876____25 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1876____26 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1876____27 text i XML-format (storlek: 143 kB)
rskr_1876____28 text i XML-format (storlek: 9.7 kB)
rskr_1876____29 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1876____30 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1876____31 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1876____32 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1876____33 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
rskr_1876____34 text i XML-format (storlek: 33 kB)
rskr_1876____35 text i XML-format (storlek: 28 kB)
rskr_1876____36 text i XML-format (storlek: 403 kB)
rskr_1876____37 text i XML-format (storlek: 36 kB)
rskr_1876____38 text i XML-format (storlek: 774 kB)
rskr_1876____39 text i XML-format (storlek: 671 kB)
rskr_1876____40 text i XML-format (storlek: 582 kB)
rskr_1876____41 text i XML-format (storlek: 691 kB)
rskr_1876____42 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)
rskr_1876____43 text i XML-format (storlek: 335 kB)
rskr_1876____44 text i XML-format (storlek: 5.5 kB)
rskr_1876____45 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1876____46 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
rskr_1876____47 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1876____48 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1876____49 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1876____50 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1876____51 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
rskr_1876____52 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1876____53 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
rskr_1876____54 text i XML-format (storlek: 63 kB)
rskr_1876____55 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1876____56 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1876____57 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1876____58 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
rskr_1876____59 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1876____60 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1876____61 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1876____62 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1876____63 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1876____64 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1876____65 text i XML-format (storlek: 28 kB)
rskr_1876____66 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1876____67 text i XML-format (storlek: 43 kB)
rskr_1876____68 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1876____69 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1876____70 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1876____71 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1876____72 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1876____73 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1876____74 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1876____75 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1876____76 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1876____77 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1876____78 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1876____79 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1876____80 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1876____81 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1876____82 text i XML-format (storlek: 5.0 kB)
rskr_1876____83 text i XML-format (storlek: 5.6 kB)
rskr_1876____84 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1876____85 text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
rskr_1876____86 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1876____87 text i XML-format (storlek: 307 kB)
rskr_1876____88 text i XML-format (storlek: 41 kB)
rskr_1876____fört text i XML-format (storlek: 88 kB)