Protocoll, hållna hos högloflige ridderskapet och adeln, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859-1860. Femte häftet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 83 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 83 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 84 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 42 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.9 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 589K)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.9 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)