Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1902, Samling 1, Afd. 1, Bd 01, 1/2, Kongl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, jemte dertill hörande bilagor t. o. m. femte hufvudtiteln

 

Källa: Riksdagen

prop_1902____1_01 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1902____1_02 sökbar PDF (storlek: 27 MB)
prop_1902____1_03 sökbar PDF (storlek: 21 MB)
prop_1902____1_04 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1902____1_05 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1902____1_06 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1902____1_07 sökbar PDF (storlek: 6.5 MB)

 

prop_1902____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 166 MB)
prop_1902____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 129 MB)
prop_1902____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 172 MB)
prop_1902____1_04 utskrifts-PDF (storlek: 174 MB)
prop_1902____1_05 utskrifts-PDF (storlek: 190 MB)
prop_1902____1_06 utskrifts-PDF (storlek: 195 MB)
prop_1902____1_07 utskrifts-PDF (storlek: 68 MB)

 

prop_1902____1_01 text i XML-format (storlek: 3.8 MB)
prop_1902____1_02 text i XML-format (storlek: 15 MB)
prop_1902____1_03 text i XML-format (storlek: 6.2 MB)
prop_1902____1_04 text i XML-format (storlek: 3.3 MB)
prop_1902____1_05 text i XML-format (storlek: 2.9 MB)
prop_1902____1_06 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
prop_1902____1_07 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)