Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1895, Bd 02, N:is 15-25; [15 mars-25 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1895__fk__15 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prot_1895__fk__16 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1895__fk__17 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1895__fk__18 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1895__fk__19 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1895__fk__20 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1895__fk__21 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1895__fk__22 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1895__fk__23 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1895__fk__24 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1895__fk__25 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)

 

prot_1895__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
prot_1895__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1895__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prot_1895__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1895__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prot_1895__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1895__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prot_1895__fk__22 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prot_1895__fk__23 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1895__fk__24 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1895__fk__25 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)

 

prot_1895__fk__15 text i XML-format (storlek: 223 kB)
prot_1895__fk__16 text i XML-format (storlek: 514 kB)
prot_1895__fk__17 text i XML-format (storlek: 256 kB)
prot_1895__fk__18 text i XML-format (storlek: 580 kB)
prot_1895__fk__19 text i XML-format (storlek: 303 kB)
prot_1895__fk__20 text i XML-format (storlek: 399 kB)
prot_1895__fk__21 text i XML-format (storlek: 263 kB)
prot_1895__fk__22 text i XML-format (storlek: 294 kB)
prot_1895__fk__23 text i XML-format (storlek: 557 kB)
prot_1895__fk__24 text i XML-format (storlek: 451 kB)
prot_1895__fk__25 text i XML-format (storlek: 397 kB)