Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protokolls: utdrag, vid urtima riksdagen i Stockholm 1817-1818. [Del 4], Fjerde bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 66 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 66 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 65 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 65 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 131 MB)
Del 6 sökbar PDF (storlek: 96 MB)
Del 7 sökbar PDF (storlek: 89 MB)
Del 8 sökbar PDF (storlek: 42 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 5.8 MB)
Del 6 text i XML-format (storlek: 4.0 MB)
Del 7 text i XML-format (storlek: 3.5 MB)
Del 8 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)