Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1876, Samling 5, Afd. 1, Bevillnings-utskottets betänkanden och memorial n:is 1-12; Samling 5. Afd. 2; Sammansatta bevillnings- och lag-utskottets betänkande n:o 1

 

Källa: Riksdagen

bet_1876___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
bet_1876___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
bet_1876___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
bet_1876___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 981 kB)
bet_1876___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 403 kB)
bet_1876___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 644 kB)
bet_1876___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 378 kB)
bet_1876___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 230 kB)
bet_1876___bevulu_1 sökbar PDF (storlek: 234 kB)
mem_1876___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 343 kB)
mem_1876___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mem_1876___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 600 kB)
reg_1876___bevu_ sökbar PDF (storlek: 161 kB)
utl_1876___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 2 MB)

 

bet_1876___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
bet_1876___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
bet_1876___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
bet_1876___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 8.4 MB)
bet_1876___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
bet_1876___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
bet_1876___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
bet_1876___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
bet_1876___bevulu_1 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mem_1876___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mem_1876___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 982 kB)
mem_1876___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
reg_1876___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 560 kB)
utl_1876___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)

 

bet_1876___bevu_1 text i XML-format (storlek: 277 kB)
bet_1876___bevu_3 text i XML-format (storlek: 674 kB)
bet_1876___bevu_4 text i XML-format (storlek: 276 kB)
bet_1876___bevu_5 text i XML-format (storlek: 119 kB)
bet_1876___bevu_7 text i XML-format (storlek: 47 kB)
bet_1876___bevu_9 text i XML-format (storlek: 67 kB)
bet_1876___bevu_11 text i XML-format (storlek: 52 kB)
bet_1876___bevu_12 text i XML-format (storlek: 19 kB)
bet_1876___bevulu_1 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mem_1876___bevu_2 text i XML-format (storlek: 40 kB)
mem_1876___bevu_8 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1876___bevu_10 text i XML-format (storlek: 70 kB)
reg_1876___bevu_ text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1876___bevu_6 text i XML-format (storlek: 442 kB)