Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1876, Samling 3, Konstitutions-utskottets utlåtanden och memorial n:is 1-4

 

Källa: Riksdagen

mem_1876___ku_1 sökbar PDF (storlek: 952 kB)
mem_1876___ku_2 sökbar PDF (storlek: 449 kB)
reg_1876___ku_ sökbar PDF (storlek: 194 kB)
utl_1876___ku_3 sökbar PDF (storlek: 406 kB)
utl_1876___ku_4 sökbar PDF (storlek: 404 kB)

 

mem_1876___ku_1 utskrifts-PDF (storlek: 7.3 MB)
mem_1876___ku_2 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
reg_1876___ku_ utskrifts-PDF (storlek: 655 kB)
utl_1876___ku_3 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
utl_1876___ku_4 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)

 

mem_1876___ku_1 text i XML-format (storlek: 162 kB)
mem_1876___ku_2 text i XML-format (storlek: 52 kB)
reg_1876___ku_ text i XML-format (storlek: 54 kB)
utl_1876___ku_3 text i XML-format (storlek: 44 kB)
utl_1876___ku_4 text i XML-format (storlek: 41 kB)