Stats-utskottets betänkanden under lagima riksdagen i Stockholm 1828-1829. Fjerde samlingen [första afdelningen] andra bandet första häftet af Bihang till samtlige riksståndens protocoll.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 64 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 66 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 53 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 123 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 31 MB)
Del 6 sökbar PDF (storlek: 53 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 5.6 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
Del 6 text i XML-format (storlek: 5.6 MB)