Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protokolls: utdrag, vid urtima riksdagen i Stockholm 1817-1818. Stockholm. [Del 3], Tredje bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 67 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 67 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 67 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 27 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 36 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 786K)
Del 5 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)