Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1912, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 5

 

Källa: Riksdagen

kombet_1912____5_1_01 sökbar PDF (storlek: 30 MB)
kombet_1912____5_1_02 sökbar PDF (storlek: 8.7 MB)
kombet_1912____5_2 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
kombet_1912____5_3 sökbar PDF (storlek: 5.5 MB)

 

kombet_1912____5_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 112 MB)
kombet_1912____5_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 61 MB)
kombet_1912____5_2 utskrifts-PDF (storlek: 161 MB)
kombet_1912____5_3 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)

 

kombet_1912____5_1_01 text i XML-format (storlek: 17 MB)
kombet_1912____5_1_02 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
kombet_1912____5_2 text i XML-format (storlek: 6.3 MB)
kombet_1912____5_3 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)